Informace o platbách poplatků na rok 2023

peníze

Do konce března 2023 vám budou zaslány nové platební údaje,
poplatky je třeba uhradit do 30. června 2023.

Vážení spoluobčané, 

abychom vyhověli zákonným požadavkům, a s podporou nového informačního systému, bude placení poplatků od letošního roku probíhat technicky trochu jinak než dosud. 

Každému občanovi je nyní nově přidělen jeho vlastní unikátní variabilní symbol (dále jen VS), který mu zůstane až do odvolání. Tento VS je přidělen zvlášť pro jednotlivé platby - za komunální odpad, za psa a za stočné. V dalších letech vám VS zůstane, jen částka se může změnit dle aktuální výše poplatků.

ikona souboruVýše poplatků pro rok 2023

Jednotlivé platby si můžete nastavit jako šablony ve svém internetovém bankovnictví a při platbách v dalším roce jen měnit částky. Výše poplatků Vám bude jako každý rok oznámena na stránkách města Velká Bystřice www.velkabystrice.cz.

Poplatek za komunální odpad je nutné platit jednotlivě za každého člena domácnosti zvlášť pod jeho daným VS. Nadále již nelze platit za celou rodinu dohromady, jak tomu bylo v minulosti.

Stočné se platí jedinou částkou. Občané, kteří mají ve smlouvě na stočné uvedeno, že využívají pouze vodu z veřejného vodovodu, platí platbu jako zálohu na daný kalendářní rok. Tato záloha je pak vyúčtována na konci daného roku (většinou v období prosinec až leden) dle skutečné spotřeby po odečtu Moravské vodárenské, a.s.

Občané, kteří ve svých smlouvách na stočné uvedli, že využívají vodu ze své studny, případně, že využívají vodu ze své studny i z veřejného vodovodu, platí platbu za stočné v plné výši stanovené pro daný kalendářní rok. Platí částku násobenou počtem osob v domácnosti, který uvedli ve svých smlouvách.

Pro ulehčení první platby Vám zasíláme kromě variabilních symbolů i vygenerované QR kódy pro bezhotovostní platby. Budete-li chtít v dalších letech znovu vygenerovat QR kódy s aktuální částkou pro daný typ poplatku, pracovníci finančního odboru vám jej vždy ke konci ledna na požádání vygenerují a zašlou.
Na možnost požádat si o generování nového QR kódu vás včas upozorníme na webových stránkách města.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace a věříme, že nový systém bude přínosem pro nás pro všechny.

Město Velká Bystřice
Vytvořeno 23.1.2023 17:19:06 | přečteno 1321x | martina.skalova
load