Tříkrálová sbírka

zlatá hvězdička na oranžové mašli

Začněme společně nový rok dobrým skutkem

Mezi 10. - 11. lednem 2015 budete v našem městečku potkávat skupinky Tříkrálových koledníků. Navštíví vaše domovy, abyste mohli dle svého uvážení podpořit nejubožejší z naší společnosti. Vedoucí každé skupinky se na vyžádání prokáže platnou průkazkou. Příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity. V roce 2015 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • rozvoj centra materiální pomoci (humanitárního skladu),
  • rozšířit fond přímé pomoci pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů apod.),
  • zlepšit vybavení sociálních bytů,
  • zvýšit dostupnost paliativní péče (péče o umírající).

Aktuální informace o sbírce
Využití uplynulých sbírek 

Tisková zpráva olomoucké Charity:
Olomouc, 18. 12. 2014: Začátek nového roku je již tradičně spjatý s nejznámější a největší dobrovolnickou akcí u nás - Tříkrálovou sbírkou. V roce 2015 se s koledníky v Olomouci a okolních obcích setkáme od pátku 2. do středy 14. ledna. Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice. Charita Olomouc ji zajišťuje v Olomouckém regionu, kde se v předešlém ročníku podařilo vykoledovat prozatím rekordní sumu 1.189.700 Kč. Na průběhu sbírky se podílelo přes 1.200 lidí. "Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své příspěvky svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, místních asistentů, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit", uvádí Martin Rejšek, koordinátor sbírky pro Olomouc. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je nosit do domovů radost z narození Krista a upozornit na potřebné lidi a konkrétním skutkem jim pomoci. Do akce se na Olomoucku každoročně zapojují více než tři stovky kolednických skupinek. Skupinky Tří králů navštíví v první řadě domácnosti, ale i různé instituce, firmy nebo obchodní centra. Vedoucí každé skupinky se prokazuje platnou průkazkou a příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiče! k s logem Charity. Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Asi třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc. Vybrané peněžní prostředky budou pro příští rok směrovat hned do několika konkrétních oblastí činnosti Charity Olomouc. "Usilujeme o zvýšení dostupnosti paliativní péče - péče o umírající. Díky Tříkrálové sbírce bude také možný rozvoj centra materiální pomoci. Další prostředky budou určeny pro přímou pomoc lidem v akutní krizi, mezi které řadíme oběti domácího násilí či trestných činů, ale i postižené přírodními katastrofami a jinými nehodami", dodává Martin Rejšek.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i dalšími způsoby:

  • příspěvky lze vhodit do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc,
  • zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30,- Kč, na pomoc potřebným jde 27,- Kč; službu provozuje Fórum dárců),
  • zaslání libovolné částky na účet Tříkrálové sbírky - č. ú: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.


Kontakt pro Tříkrálovou sbírku v Olomouci a okolí:
Bc. Martin Rejšek
tel.: +420 736 764 810
e-mail:martin.rejsek@olomouc.charita.cz

Vytvořeno 30.12.2014 18:43:37 | přečteno 594x | martina.skalova
load