Soutěž "O nejkrásnější okno, nejlépe udržovaný veřejný prostor a nejkrásnější část ulice"

P5260012

Soutěž probíhá od 1. května do 30. srpna 2015

Město Velká Bystřice se znovu  rozhodlo podpořit květinovou výzdobu v našem městečku  a rozhodlo se uspořádat již  XI. ročník soutěže „O nejkrásnější okno a nejlépe udržovaný veřejný prostor“. Hodnocenými kategoriemi budou nejkrásnější květinová výzdoba domu, to znamená výzdoba oken, balkonů, teras a průčelí domů. V této kategorii se bude hodnotit celkový vzhled, praktičnost provedení, originalita a barevná kombinace.

Druhá kategorie nejkrásnější předzahrádka, kde  budeme hodnotit péči o veřejný prostor. Zde chceme především klást důraz  na úpravu a péči o  veřejnou zeleň a na  květinovou výzdobu před vchody do domů.  I zde bude probíhat hodnocení podobně jako v kategorii „O nejkrásnější okno“.

Letos již počtvrté  bude hodnocena kategorie – nejkrásnější část ulice. Tato  kategorie bude hodnocena podobně jako nejkrásnější předzahrádka, ale podmínkou bude účast minimálně 5-ti  rodinných domů nebo 2 bytových domů v ucelené zástavbě. Pro tuto kategorii Vás prosíme o dodání tipů  do 30. 6. 2015 k rukám  paní Lucie Vaculíkové.  

Soutěž bude probíhat od 1. 5. 2015 – 30. 8. 2015, tipy na vítěze zasílejte prosím na MěÚ Velká Bystřice k rukám  paní Lucie Vaculíkové. K účasti v soutěži ovšem není nutné podat přihlášku. O vítězích bude rozhodovat odborná komise na základě tipů a vlastní prohlídky přímo v terénu.  Do hodnotící  komise budou nominováni, pokud budou mít zájem, také vítězové minulých ročníků a členové místní organizace Českého svazu zahrádkářů.

Termín hodnocení v době prázdnin a dovolených je zvolen záměrně, aby účastníci soutěže nezakoupili rostlinný materiál pouze na omezenou dobu krátce po výsadbě, ale aby se i v letních měsících o tyto výsadby starali a udržovali je.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve své kategorii se stane jejím vítězem, obdrží cenu ve výši 3.000,- Kč, soutěžící na druhém místě obdrží 2.000,-Kč a soutěžící na třetím místě obdrží 1.000,- Kč. Kategorie nejkrásnější část ulice bude mít jako překvapení speciální cenu (minimálně v hodnotě 10.000,- Kč).  Stejně jako v minulosti budou ještě v každé kategorii udělena Čestná uznání místní organizace Českého svazu zahrádkářů.

Slavnostní předání cen vítězům proběhne v rámci XXV. ročníku Lidového roku.  


Vytvořeno 7.5.2015 11:12:06 | přečteno 678x | martina.skalova
load