Letošní Tříkrálová sbírka měla největší výtěžek v historii města!

PB130067

Informace o dosud největším charitativním výnosu

Druhý lednový víkend procházeli ulicemi našeho města Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, aby přinesli požehnání a požádali o finanční dar pro potřebné. Ve Velké Bystřici Tři králové vykoledovali celkem 67.724,- Kč, což je rekordní charitativní výnos. Děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu a finanční příspěvek.


Tisková zpráva Charity Olomouc, 16. ledna 2015:

Tříkrálová sbírka se stala největší charitativní akcí na území České republiky. Po patnácti letech se koledování stalo tradiční lednovou událostí, do které se zapojují tisíce lidí. I letos byla účast na Olomoucku vysoká. "Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 34 blízkých obcí, se do sbírky zapojilo více než 1.200 lidí a bylo vypraveno celkem 331 kolednických skupinek,“ okomentoval vysokou účast na sbírce Martin Rejšek z Charity Olomouc.

Ve středu 14. ledna vyšli koledníci pro letošní rok naposledy a nastal čas rozpečetění kasiček a počítání darů. Tři králové vykoledovali celkem 1.305.813,- Kč. „Díky společnému úsilí mnoha lidí, štědrosti a solidaritě dárců a přijetí sbírky veřejností se podařilo překonat i výši loňského výtěžku. Pro nás to znamená, že budeme moci realizovat více dobročinných projektů,“ uvedl Rejšek. Vybrané peněžní prostředky budou směrovat hned do několika konkrétních oblastí činnosti Charity Olomouc. „Usilujeme o zvýšení dostupnosti paliativní péče - péče o umírající. Díky Tříkrálové sbírce bude také možný rozvoj centra materiální pomoci. Další prostředky budou určeny pro přímou pomoc lidem v akutní krizi, mezi které řadíme oběti domácího násilí či trestných činů, ale i postižené přírodními katastrofami a jinými nehodami. Chceme také zlepšit podmínky života v sociálních bytech střediska Samaritán pro lidi bez domova,“uvádějí koordinátoři sbírky pro Olomouc a okolí Martin Rejšek a Milada Malíšková. Dodávají také, že bez pomoci místních asistentů sbírky z jednotlivých farností by bylo nereálné tak velkou akci uspořádat.

Charita Olomouc chystá v dubnu Den pro malé i velké krále. Tato událost bude poděkováním všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. Vytvořeno 19.1.2015 8:46:31 | přečteno 550x | martina.skalova
load