Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
30.3.2017
 

Vyhledávání

PB110087

Poskytování dotací z rozpočtu města Velká Bystřice – individuální dotace

Město Velká Bystřice poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na účel, zpravidla veřejně prospěšný, stanovený v individuální žádosti přímo žadatelem.

Individuální dotací se rozumí dotace, která řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace.

Termín pro podání žádostí je do 31. 3. 2017

Vyplněnou žádost je třeba doručit na podatelnu městského úřadu na přiloženém formuláři

Dokumenty:
- ikona souboruŽádost o dotaci
- Finanční vyúčtování dotace - formulář
- ikona souboruČestné prohlášení

Jednotlivé žádosti posoudí Rada města Velká Bystřice, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč v každém jednotlivém případě, žádost o vyšší dotaci se předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Velká Bystřice.

S úspěšným žadatelem uzavře město Velká Bystřice veřejnoprávní smlouvu, v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Neúspěšní žadatelé budou vyrozuměni, proč jejich žádosti nebylo vyhověno. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč se zveřejňují na úřední desce Městského úřadu Velká Bystřice.


10.2.2016 15:12:09 | přečteno 692x | martina.zbankova
 
load